Tuesday, 12 July 2016

DOA PUJIAN KEPADA GURUDEVA SRIPADA CHAITANYA CHANDRA GURU MAHARAJA (PRAYERS IN GLORIFICATION OF THE SPIRITUAL MASTER).


His Grace Sripada Chaitanya Chandra Dasa Guru Maharaja

DOA PUJIAN KEPADA GURUDEVA SRIPADA CHAITANYA CHANDRA GURU MAHARAJA
(PRAYERS IN GLORIFICATION OF THE SPIRITUAL MASTER)

“nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale
srimate chaitanya chandra das iti namine
namaste saraswate deve gaura-vani-pracarine
nirvishesha-shunyavadi-pashchatya-desha-tarine”

Hamba bersujud dengan segala penghormatan kepada Sang Guru Kerohanian, yang telah membuka mata hamba yang telah lama dibutakan oleh kelamnya kebodohan, dengan pelita ilmu pengetahuan rohani yang suci.

Hamba bersujud dengan hormat sekali lagi kepada Sripada Chaitanya Chandra Guru Maharaja, yang sangat bersemangat untuk menyebarkan kesadaran Krishna dengan berkeliling dunia mengajarkan dan memberikan karunia kepada setiap orang. Beliau selalu menyemangati murid-murid beliau untuk membaca dan menyebarkan buku-buku karya Om Visnupada A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mengikuti empat prinsip yang mengatur dan juga mengucapkan nama suci Krishna (maha mantra).

Hamba bersujud dengan hormat kepada Om Visupada Abhaya Caranaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, yang sangat dicintai oleh Sri Krishna, karena beliau sudah berlindung pada kaki-padma Sri Krishna.

Segala pujian kepada Sripada Chaitanya Chandra Guru Maharaja, guru kerohanian hamba. Engkau adalah pembimbing hamba yang kekal, junjungan hati hamba yang senantiasa hamba muliakan. Engkau adalah penyelamat roh yang sangat jatuh seperti hamba, engkau begitu maha berkarunia, bagaikan samudera welas asih yang tiada batasnya. Engkau telah mengijinkan hamba untuk turut mendapat kesempatan melayani murid-muridmu yang suci dan tulus, yang senantiasa tekun melakukan pelayanan bhakti pada Sri Krishna. Inilah satu-satunya keinginan dan doa yang senantiasa hamba panjatkan pada kaki padmamu yang maha suci.

Hamba adalah seorang yang sangat tidak beruntung, dan hamba adalah roh yang sangat jatuh dan malang, yang telah dibutakan oleh kebodohan, nafsu dan ego palsu, serta tidak serius berusaha untuk mengetahui, apakah yang semestinya hamba ketahui dan lakukan. Walaupun demikian engkau berkenan hadir, dan memberikan karunia serta mengangkat hamba dari segala kegiatan berdosa.
Gurudeva! Dengan setetes karuniamu, jadikanlah hambamu lebih rendah hati daripada rumput di jalanan. Berikanlah hamba kekuatan untuk menahan segala cobaan dan kesulitan, dan bebaskanlah hamba dari segala keinginan untuk kehormatan pribadi.

O Tuanku! Berikanlah hamba kekuatan untuk menghormati semua makhluk hidup sebagaimana mestinya. Hanya pada waktu iltulah hamba akan menyanyikan Nama Suci Tuhan dalam kebahagiaan rohani yang besar dan segala kesalahan hamba akan berakhir.

O  Gurudeva! Mohon berkarunia kepada hamba agar bisa mengendalikan enam jenis dorongan (bicara, pikiran, amarah, lidah, perut dan kemaluan) dan sucikanlah hamba dari enam kesalahan (makan atau mengumpulkan uang terlalu banyak, berusaha untuk tujuan duniawi, bicara yang tidak perlu tentang urusan duniawi, alpa pada aturan kitab suci, bergaul dengan orang duniawi dan bernafsu mencapai-hal-hal duniawi).

Maka pada hari yang sangat berkarunia ini, pada Vyasa Puja Sripada Chaitanya Chandra Guru Maharaja, hamba berdoa bersama-sama dengan sepenuh hati demi sebuah karunia yang tiada tiara, dan semoga hamba dapat berketetapan hati dan mantap untuk melayani misi yang sangat mulia, serta menjalankan semua amanatmu sebagai nyawa dan hidup hamba untuk selama-lamanya.

vancha-kalpa-tarubhyash cha kripa-sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha

Jay Sripada Chaitanya Chandra Guru Maharaja Vyasa Puja ki....!

Batam, Kamis 27-Oct-2016
Pelayan anda yang sangat remeh,
Mahanila Dasa.


0 comments:

Post a Comment